நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனாவின் சமீபத்திய புகைப் படங்கள்

 

 

தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மற்றும் இந்தி நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா வின் சமீபத்திய புகைப் படங்கள் 

 

 

 

 

Tags : ராஷ்மிகாமந்தனா ,   RashmikaMandanna ,   வால்பேப்பர் ,  

குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகைநாடி மிக்க கொளல்.
பொருள்;
ஒருவனுடைய குணங்களை ஆராய்ந்து, பிறகு குற்றங்களையும் ஆராய்ந்து, மிகுதியானவை எவையென ஆராய்ந்து, மிகுந்திப்பவற்றால் தெளிந்து கொள்ள வேண்டும்.

சமூக வலைத் தளங்கள்