நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனாவின் சமீபத்திய புகைப் படங்கள்

 

 

தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மற்றும் இந்தி நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா வின் சமீபத்திய புகைப் படங்கள் 

 

 

 

 

Tags : ராஷ்மிகாமந்தனா ,   RashmikaMandanna ,   வால்பேப்பர் ,  

திருக்குறள்

பிழைத் துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லா ரிழைத்துணர்ந் தீண்டிய கேள்வி யவர்.
பொருள்;
நுட்பமாக உணர்ந்து நிறைந்த கேள்வியறிவை உடையவர், ( ஒரு கால் பொருள்களைத்) தவறாக உணர்ந்திருந்தாலும் பேதைமையானவற்றைச் சொல்லார்.

எதற்காகவும் உங்கள் வாழ்க்கையை தியாகம் செய்யாதீர்கள், வாழ்க்கைக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்யுங்கள், வாழ்க்கையே இறுதி இலக்கு.

ஓஷோ