குழந்தை பெயர்கள்

குழந்தைகளுக்கான தூய தமிழ் பெயர்கள், Baby names in tamil

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Star Name Tamil Letters English Letters
அஸ்வினி - Aswini சு, சே,சோ, ல, லா,சை Chu, Che, Cho, La
பரணி - Bharani லி,லீ, லு, லே, லோ,சௌ Lee, Lu, Le, Lo
கிருத்திகை - Karthigai அ, இ, உ, எ,ஆ,ஈ A, E, U, Ea
ரோகிணி - Rohini ஒ, வ, வி, வு,வா,வீ O, Va, Vi, Vu
மிருகசிரீஷம் - Mrigasheersham வே, வோ, க, கி,வை,வொ We Wo, Ka, Ki
திருவாதிரை - Thiruvaathirai கு, க, ஞ, ச,கூ, கா Ku, Gha, Ing, chh
புனர்பூசம் - Punarpoosam கே, கோ,ஹ, ஹி,கெ,கை Ke, Ko, Ha, Hi
பூசம் - Poosam கு, ஹே, ஹோ,கொ, கௌ Hu, He, Ho, Da
ஆயில்யம் - Aayilyam டி, டூ, டே, டோ,மெ,மை De, Du, De, Do
மகம் - Makam ம,மி,மீ, மு, மெ, மே Ma, Me, Mu, Me
பூரம் - Pooram மோ, ட, டி, டூ Mo, Ta, Ti, Tu
உத்திரம் - Uthiram டே, டோ, ப, பி To, Pa, Pe, Pu
ஹஸ்தம் - Hastham பு, பூ, ஷ,ந, ட Pu, Sha, Na, Tha
சித்திரை - Chithirai பே,போ, ர, ரி,பை,பௌ Pe, Po, Ra, Re
சுவாதி - Swaathi ரு,ரூ,ரே, ரோ, த Ru, Re, Ro, Taa
விசாகம் - Visaakam தி, தீ, து, தே, தோ,தை Ti, TU, Tea To
அனுஷம் - Anusham ந, நி, நு, நே Na, Ne, Nu, Ne
கேட்டை - Kettai நோ,ய,யி, யு,இ,நே,நை No, Ya Yi, Yu
முலம் - Moolam யே, யோ, பா, பி, பீ,பு, யூ Ye, Yo, Ba, Be
பூராடம் - Pooraadam பு, த, ப, ட,ஊ, எ, ஏ Bhu, Dha, Pha, Dha
உத்திராடம் - Uthiraadam பே, போ,ஜ,ஜி,ஜீ,ஔ,ஓ, ஒ Bhe, Bho, Ja, Ji
திருவோணம் - Thiruvonam ஜீ, ஜூ,ஜே, ஜோ,கா Ju/khi, Je/khu, Jo/khe, Gha/kho
அவிட்டம் - Avittam க, கி, கீ, கு, கே,ஞ, ஞா, Ga, Gi, Gu, Ge
சதயம் - Chathayam / Sadayam கோ,ஸ,ஸி,ஸு,தோ,தௌ Go, Sa, Si, Su
பூரட்டாதி - Poorattathi த,தி, தீ, ஸே,ஸோ,நோ, நௌ Se, So, Da, Di
உத்திரட்டாதி - Uthirattathi து, ஸ, ச, த,ஸ்ரீ, ஞ Du, tha, Jha, Da
ரேவதி - Revathi தே, தோ, ச, சி,சா,சீ De, Do, Cha, Chi

திருக்குறள்

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை ஆரிருள் உய்த்து விடும்.
பொருள்;
அடக்கம் ஒருவனை உயர்த்தித் தேவருள் சேர்க்கும்; அடக்கம் இல்லாதிருத்தல், பொல்லாத இருள் போன்ற தீய வாழ்க்கையில் செலுத்தி விடும்.

அந்த பெண் இருந்தாள், ஆனால் தாய் ஒருபோதும் இருக்கவில்லை.

ஓஷோ