தமிழ் பஞ்சாங்கம்

---------- 1 ----------

Title: இந்தநாள் உங்களுக்கு எப்படி? - 12 ராசிகளுக்கும் உரிய பலன்கள்

Link: https://www.hindutamil.in/news/astrology/daily-horoscope/873241-how-are-you-today-benefits-of-all-12-zodiac-signs.html?frm=rss_more_article

Date: 2022-09-25T06:14:59+00:00

Desc: இந்தநாள் உங்களுக்கு எப்படி? - 12 ராசிகளுக்கும் உரிய பலன்கள்

Guid: https://www.hindutamil.in/news/astrology/daily-horoscope/873241-how-are-you-today-benefits-of-all-12-zodiac-signs.html?frm=rss_more_article

Content:

---------- 2 ----------

Title: நல்லதே நடக்கும்

Link: https://www.hindutamil.in/news/astrology/nallathey-nadakkum/873240-will-be-fine.html?frm=rss_more_article

Date: 2022-09-25T06:07:51+00:00

Desc: நல்லதே நடக்கும்

Guid: https://www.hindutamil.in/news/astrology/nallathey-nadakkum/873240-will-be-fine.html?frm=rss_more_article

Content:

ராசி பலன், ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்படும் பலன்கள் அனைத்தும் ஜோதிடரின் கணிப்புகளே. அவை 'இந்து தமிழ் திசை'யின் கருத்துகள் அல்ல.

Source : www.hindutamil.in

---------- 3 ----------

Title: நல்லதே நடக்கும்

Link: https://www.hindutamil.in/news/astrology/nallathey-nadakkum/872682-nallathey-nadakkum.html?frm=rss_more_article

Date: 2022-09-24T06:24:10+00:00

Desc: நல்லதே நடக்கும்

Guid: https://www.hindutamil.in/news/astrology/nallathey-nadakkum/872682-nallathey-nadakkum.html?frm=rss_more_article

Content:

ராசி பலன், ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்படும் பலன்கள் அனைத்தும் ஜோதிடரின் கணிப்புகளே. அவை 'இந்து தமிழ் திசை'யின் கருத்துகள் அல்ல.

Source : www.hindutamil.in

அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா மானம் உடைய தரசு.
பொருள்;
ஆட்சி முறைக்கு உரிய அறத்தில் தவறாமல் அறமல்லாதவற்றை நீக்கி வீரத்தில் குறைபடாத மானத்தை உடையவனே சிறந்த அரசன் ஆவான்.