இலவசம்

நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனாவின் சமீபத்திய புகைப் படங்கள்

    தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மற்றும் இந்தி நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா வின் சமீபத்திய புகைப்

திருக்குறள்

சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின் உறுபடையான் ஊக்கம் அழிந்து விடும்.
பொருள்;
சிறிய படை உடையவனுக்குத் தக்கதாக உள்ள இடத்தில் பொருந்தி நின்றால், பெரிய படை உடையவன் தன் ஊக்கம் அழிவான்.

எப்போதும் உங்களைப் பற்றிக் கவலைப்படுங்கள்.

ஓஷோ