இலவசம்

இந்திய அஞ்சல் துறையில் வேலை வாய்ப்பு

இந்திய அஞ்சல் தபால் துறையில் காலியாக உள்ள திறமையுள்ள கைவினைஞர் பணியிடங்களை நிரப்ப வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

திருக்குறள்

சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு பேராண்மை வேண்டு பவர்.
பொருள்;
புகழோடு பெரிய ஆண்மையும் விரும்புகின்றவர், புகழ் தோடும் வழியிலும் குடிப்பெருமைக்கு ஒவ்வாத செயல்களைச் செய்யமாட்டார்.

ஒரு குழந்தை பிறக்கும் தருணத்தில், ஒரு தாயும் பிறக்கிறாள்.

ஓஷோ