வாஸ்து நாட்கள் 2023

வீடு மற்றும் கட்டிடங்கள் கட்ட துவங்குவதற்கான 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான வாஸ்து நாட்கள் மற்றும் நேரங்கள் அட்டவணை .    

26 தை 12 வியாழன் காலை 10.41AM முதல் 11.17AM வரை

    6 மாசி 22 திங்கள் காலை 10.32AM - 11.08AM வரை

    23 சித்திரை 10 ஞாயிறு காலை 08.54AM - 09.30AM வரை

    4 வைகாசி 21 ஞாயிறு காலை 09.58AM - 10.34AM வரை  

    27 ஆடி 11 வியாழன் காலை 07.44AM - 08.20AM வரை

    23 ஆவணி 6 புதன் காலை 07.23AM - 07.59AM வரை

      28 ஐப்பசி 11 சனி காலை 07.44AM - 08.20AM வரை

    24 கார்த்திகை 8 வெள்ளி காலை 11.29AM -12.05AM வரை

Tags : வாஸ்துநாட்கள்2023 ,   வீடுகட்ட ,  

சிற்றின்பம் வெஃகி அறனல்ல செய்யாரே மற்றின்பம் வேண்டு பவர்.
பொருள்;
அறநெறியால் பெறும் இன்பத்தை விரும்புகின்றவர், நிலையில்லாத சிறிய இன்பத்தை விரும்பி அறம் அல்லாதவற்றைச் செய்யார்.

சமூக வலைத் தளங்கள்