நடிகை மாளவிகா நாயர் 2023

 

நடிகை மாளவிகா நாயரின்  புகைபடங்கள் 2023

 

 

 

 

Tags : நடிகைமாளவிகாநாயர் ,   malavika-nayar ,  

கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சிற் கலந்தார்க்கு உயலுண்மை சாற்றுவேன் மன்.
பொருள்;
கண்கள் யான் வேண்டுவதுபோல் தூங்குமானால், ( அப்போது வரும் கனவில் காணும்) காதலர்க்கு யான் தப்பிப் பிழைத்திருக்கும்‌ தன்மையைச் சொல்வேன்.

சமூக வலைத் தளங்கள்