இலவசம்

TNSTC வேலைவாய்ப்பு 2023

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 விவரங்கள் நிர்வாகத்தின் பெயர் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து

திருக்குறள்

விழைதகையான் வேண்டி இருப்பர் கெழுதகையாற் கேளாது நட்டார் செயின்.
பொருள்;
உரிமையால் கேளாமலே நண்பர் ஒன்றைச் செய்தால், அந்த உரிமையைப் போற்றி விரும்பும் தன்மையோடு அச் செயலையும் விரும்பி உடன்பட்டிருப்பர் அறிஞர்.

உங்களை நீங்களே கண்டுபிடியுங்கள், இல்லையெனில் நீங்கள் தங்களை தாங்களே அறியாத மற்றவர்களின் கருத்துக்களை சார்ந்திருக்க வேண்டும்.

ஓஷோ