இலவசம்

TNSTC வேலைவாய்ப்பு 2023

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 விவரங்கள் நிர்வாகத்தின் பெயர் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து

திருக்குறள்

வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடல் மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்.
பொருள்;
பிறர் விரும்பும் படியாகத் தாம் சொல்லின் பிறர் சொல்லும் போது அச் சொல்லின் பயனை ஆராய்ந்து கொள்ளுதல் மாசற்ற சிறப்புடையவரின் கொள்கையாகும்.

நமது உடலைத் தவிர உலகில் வேறு எந்தக் கோவில்களும் இல்லை.

ஓஷோ