இலவசம்

விண்டோஸில் சிறப்பு கேரக்டர்களை எப்படி டைப் செய்வது?

விண்டோஸில், ALT விசையைப் பிடித்து, எண்களின் வரிசையைத் தட்டச்சு செய்வதன் மூலம், பின்னர் ALT விசையை வெளியிடுவதன் மூலம் நீங்கள்

திருக்குறள்

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற் காடும் உடைய தரண்.
பொருள்;
மணிபோல் தெளிந்த நீரும், வெட்ட வெளியான நிலமும், மலையும், அழகிய நிழல் உடைய காடும் ஆகிய இவை நான்கும் உள்ளதே அரண் ஆகும்.

அறிவுக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை, அது தியானத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது.

ஓஷோ