இலவசம்

விண்டோஸில் சிறப்பு கேரக்டர்களை எப்படி டைப் செய்வது?

விண்டோஸில், ALT விசையைப் பிடித்து, எண்களின் வரிசையைத் தட்டச்சு செய்வதன் மூலம், பின்னர் ALT விசையை வெளியிடுவதன் மூலம் நீங்கள்

திருக்குறள்

உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவிடத்து மட்பகையின் மாணத் தெறும்.
பொருள்;
உட்பகைக்கு அஞ்சி ஒருவன் தன்னைக் காத்துக்கொள்ள வேண்டும், தளர்ச்சி வந்த போது மட்கலத்தை அறுக்கும் கருவி போல் அந்த உட்பகை தவறாமல் அழிவு செய்யும்.

எதற்காகவும் உங்கள் வாழ்க்கையை தியாகம் செய்யாதீர்கள், வாழ்க்கைக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்யுங்கள், வாழ்க்கையே இறுதி இலக்கு.

ஓஷோ