இலவசம்

TNSTC வேலைவாய்ப்பு 2023

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 விவரங்கள் நிர்வாகத்தின் பெயர் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து

திருக்குறள்

ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம் இரந்துகோள் மேவார் இலாஅக் கடை.
பொருள்;
பொருள் இல்லை என்று இரந்து அதைப் பெற்றுக் கொள்ள விரும்புவோர் இல்லாதபோது, பொருள் கொடுப்பவனிடத்தில் என்ன புகழ் உண்டாகும்.

ஒப்பீடு என்பது மிகவும் முட்டாள்தனமான அணுகுமுறை, ஏனெனில் ஒவ்வொரு நபரும் தனித்துவமானவர் மற்றும் ஒப்பிடமுடியாதவர்.

ஓஷோ