இலவசம்

விண்டோஸில் சிறப்பு கேரக்டர்களை எப்படி டைப் செய்வது?

விண்டோஸில், ALT விசையைப் பிடித்து, எண்களின் வரிசையைத் தட்டச்சு செய்வதன் மூலம், பின்னர் ALT விசையை வெளியிடுவதன் மூலம் நீங்கள்

திருக்குறள்

இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக் குற்ற மறைப்பான் உடம்பு.
பொருள்;
தன் குடிக்கு வரக்குடிய குற்றத்தை வராமல் நீக்க முயல்கின்ற ஒருவனுடைய உடம்பு துன்பத்திற்கே இருப்பிடமானதோ.

பயம் மனதிலிருந்து வருகிறது, அன்பு உங்கள் இதயத்திலிருந்து வருகிறது, இதயம் சொல்வதைக் கேளுங்கள்.

ஓஷோ