இலவசம்

விண்டோஸில் சிறப்பு கேரக்டர்களை எப்படி டைப் செய்வது?

விண்டோஸில், ALT விசையைப் பிடித்து, எண்களின் வரிசையைத் தட்டச்சு செய்வதன் மூலம், பின்னர் ALT விசையை வெளியிடுவதன் மூலம் நீங்கள்

திருக்குறள்

இன்பம் இடையறா தீண்டும் அவாவென்னும் துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்.
பொருள்;
அவா என்று சொல்லப்படுகின்ற துன்பங்களுள் பொல்லாதத் துன்பம் கெடுமானால் இவ் வுலகில் இன்பம் இடையறாமல் வாய்க்கும்.

இந்தப் புரிதல் உங்களில் நிலைபெற்றவுடன், பொறாமை மறைந்துவிடும்.

ஓஷோ