இலவசம்

ரேசன் அட்டைதாரர் யாருக்கு மாதம் ரூபாய் 1000 கிடைக்கும்?

தமிழக அரசின் இத்திட்டத்தின் படி வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள பெண்களுக்கு ரூ.1000 வழங்க அரசு திட்டமிட்டு உள்ளதாக செய்திகள்

திருக்குறள்

செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல் வினைக்கரிய யாவுள காப்பு.
பொருள்;
நட்பைப்போல் செய்து கொள்வதற்கு அருமையானவை எவை உள்ளன, அதுபோல் தொழிலுக்கு அரிய காவலாக இருப்பவை எவை உள்ளன.

நட்சத்திரங்களைப் பார்ப்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இருள் தேவையானது.

ஓஷோ