ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் மின் நூல்களின் தொகுப்பு

இணையத்தில் தமிழ் மின் நூலகளை தேடுவோரின் கவனத்திற்க்கு ... இணையத்தின் பொக்கிஷ தளமான அர்ச்சிவில் முப்பதாயிரங்களுக்கும் மேற்பட்ட மின் நூல்களை இலவசமாக பதிவிறக்கி பயன் பெறலாம் படிக்கலாம் மின் நூல்களைப் பெற கீழ் கண்ட இணைப்பில் செல்லவும் . 

தமிழ் மின்நூல்களின் பதிவிறக்க 

ஆன்மிக மின் நூல்கள் 

Tags : feee-pdf ,   free-Books ,   மின்-நூல்கள் ,   இலவசம் ,   மின்-நூல்களின்தொகுப்பு

திருக்குறள்

நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப் பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து.
பொருள்;
பயனோடு பொருந்தாத பண்பு இல்லாத சொற்களைப் பலரிடத்தும் சொல்லுதல், அறத்தோடு பொருந்தாமல் நன்மையிலிருந்து நீங்கச் செய்யும்.

அறிவாற்றல் என்பது புத்திசாலித்தனம் அல்ல என்பதை நன்கு அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

ஓஷோ