ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் மின் நூல்களின் தொகுப்பு

இணையத்தில் தமிழ் மின் நூலகளை தேடுவோரின் கவனத்திற்க்கு ... இணையத்தின் பொக்கிஷ தளமான அர்ச்சிவில் முப்பதாயிரங்களுக்கும் மேற்பட்ட மின் நூல்களை இலவசமாக பதிவிறக்கி பயன் பெறலாம் படிக்கலாம் மின் நூல்களைப் பெற கீழ் கண்ட இணைப்பில் செல்லவும் . 

தமிழ் மின்நூல்களின் பதிவிறக்க 

ஆன்மிக மின் நூல்கள் 

Tags : feee-pdf ,   free-Books ,   மின்-நூல்கள் ,   இலவசம் ,   மின்-நூல்களின்தொகுப்பு

திருக்குறள்

உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்.
பொருள்;
தன்னுடைய வலிமை இவ்வளவு என அறியாமல் ஊக்கத்தால் முனைந்து தொடங்கி இடையில் அதை முடிக்க வகையில்லாமல் அழிந்தவர் பலர்.

வாழ்க்கை உங்களை ஏமாற்றவில்லை, நீங்கள்தான் வாழ்க்கை சொல்வதைக் கேட்கவில்லை.

ஓஷோ