''நான் தவறான ஆளாக இருந்தால் 135 படங்களில் நடிக்க முடியுமா?'' -நடிகர் கார்த்திக் குமுறல் – தினத் தந்தி”நான் தவறான ஆளாக இருந்தால் 135 படங்களில் நடிக்க முடியுமா?” -நடிகர் கார்த்திக் குமுறல்  தினத் தந்திSource link

Related Posts

Leave a Reply